Kunstens Lys

Da Naoshi Okura for ni år siden reiste til Skandinavia, kom han midt i det sorteste høstmørket. Mangelen på lys gjorde at kunstneren fikk en åpenbaring. Det ble med ett klart for ham at det var lys han ville bruke for å uttrykke seg.

-Norge er et perfekt sted for å tenke lys. I fravær av lyset ble fascinasjonen for det større og mer følsomt. Å bruke dette mediet i mine installasjoner gir et visuelt språk, som er nøytralt for kultur. Det kan bare visualiseres, ikke verbaliseres. Det er veldig viktig for meg at kunst skal være for alle, ikke bare de som har studert emnet. Enhver tolkning er riktig, og det er ikke noe som gleder meg mer enn når barn blir begeistret over mine utstillinger, forteller Okura.

Kunstneren mener at mangelen på noe, er viktig for å finne noe. Lys krever mørke, og mørke krever lys. Blir det ene større, vil også det andre bli det. Han har derfor funnet mye inspirasjon på mørke vinternetter, og synes lyset i Skandinavia er magisk.

-Jeg ønsker å endre menneskers oppfatninger ved å bruke lys i min kunst. Lys er både synlig og usynlig, og vi oppfatter det ikke bare med øynene, men også med kroppen. Jeg vil at mennesker skal bli bevisst det usynlige, slik at de åpner sanseapparatet for andre ting, som lyder vi ikke har hørt før, sier Okura.

text: Verena Døsvik